Introductie

 

 

Sportpsychologie
Definitie &
Doel

Vier mythes

Werkwijze

 

 

S.P.O.C.
De geschiedenis
Wie is wie?
Aanbod
Contact

 

 

Literatuur

 

 

Links


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het effect van een zelfverdedigingstraining op de agressie, de angst en het zelfbeeld bij ernstig emotioneel en gedragsgestoorde jongeren

 

Meganck, J.

 

 

Dat emotioneel en gedragsgestoorde jongeren vaak moeilijk te behandelen zijn, wordt algemeen erkend. Er wordt dan ook steeds gezocht naar een optimalisatie van de behandelingsstrategieŽn. In dit onderzoek wordt nagegaan of zelfverdediging en krijgskunsten een bijdrage zouden kunnen leveren aan de bestaande handelingsplannen.

 

Zo kunnen en worden er ettelijke voordelen van krijgskunst ten overstaande van de klassieke verbale therapie aangeduid worden. Een overzicht van de bestaande literatuur maakt daarnaast duidelijk dat er inderdaad reeds verschillende positieve effecten gevonden werden, onder meer op het vlak van angst, agressie en zelfbeeld. Verschillende paden waarlangs deze invloeden zich kunnen manifesteren worden besproken.

 

De hypothese voor dit onderzoek luidt dat bij jongeren met een diagnose van ernstige gedrags- en emotionele stoornis, de agressie en de angst zal dalen en het zelfbeeld zal verbeteren, door het volgen van een zelfverdedigingstraining. Deze stelling wordt getoetst met een quasi-experimenteel opzet. De proefpersonen zijn 24 jongeren tussen de 12 en de 18 jaar (8 meisjes, 16 jongens), evenredig verdeeld over twee leefgroepen van een Pedagogisch Centrum. Eťn leefgroep fungeerde als controlegroep, de andere leefgroep vormde de experimentele groep. Gedurende 4 maanden kreeg deze tweede groep wekelijks 1 uur les in Taekwondo, een Koreaanse krijgskunst.

 

Hoewel de scores op de gebruikte meetinstrumenten van pre-test naar post-test geen significante veranderingen vertonen, die een gevolg zouden kunnen zijn van de interventie, kan dit gebrek aan resultaten waarschijnlijk verklaard worden vanuit de beperkingen van dit onderzoek. De resultaten op enkele open vragen na het afsluiten van de lessenreeks geven immers wel een positief beeld. In dat opzicht sluit deze tekst dan ook af met richtlijnen voor verder onderzoek en voor praktische toepassing van krijgskunst als onderdeel van een therapeutisch handelingsplan.

 

 

scriptie voor de graad van licentiaat in de psychologie

Universiteit Gent

I. De Bourdeaudhuij (co-promotor), P. Van Oost (promotor)

 

 

 

Volledige tekst ter beschikking op aanvraag

 

 

 

 

(Contacteer de auteur voor reacties of voor verdere informatie)