S.P.O.C.

 

Introductie

 

 

Sportpsychologie
Definitie &
Doel

Vier mythes

Werkwijze

 

 

S.P.O.C.
De geschiedenis
Wie is wie?
Aanbod
Contact

 

 

Literatuur

 

 

Links


 

 

! NIEUW !

 

 

Klik hier voor meer info

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geschiedenis

 

Voorgeschiedenis - De oprichting - De stand van zaken

 

 

 

Voorgeschiedenis

 

De oorsprong van S.P.O.C. is eigenlijk te vinden in een project van het voormalig Instituut Topsport Vlaanderen (ITV; opgericht in opdracht van de Vlaamse regering, met de opdracht de omkadering van topsport(ers) in Vlaanderen uit te bouwen).

 

In september 2001 werd ik door ITV aangeworven om in de topsportschool van het Stedelijk HandelsInstituut Merksem de mentale begeleiding van de leerling-topsporters op mij te nemen. Op dat moment waren een kleine 100 atleten uit 5 verschillende federaties (acrobatisch turnen, basketbal, judo, ski, voetbal) ingeschreven.

 

Dit pilootproject liep eind april 2002 af. De bedoeling was dat federaties nadien zelf initiatief zouden nemen om sportpsychologie blijvend op te nemen in hun omkadering in de topsportscholen.

 

top

 

 

De oprichting

 

Al snel werd duidelijk dat het belang van mentale training en begeleiding steeds meer erkenning kreeg als een fundamenteel onderdeel van de (top-)sport. De vraag naar sportpsychologie steeg dan ook navenant.

 

Toch bleek de sportpsycholoog in Vlaanderen slechts zelden aangeworven te worden als vast onderdeel van het begeleidingsteams. Meestal werd beroep gedaan op onafhankelijke experts.

 

Om een antwoord te kunnen bieden op deze toenemende vragen, richtte ik in mei 2002 'S.P.O.C.: SportPsychologie, Opleiding & Consultatie' op te Antwerpen. Het bekend maken van de mogelijkheden van sportpsychologie werd het tweede doel.

 

top

 

 

De stand van zaken

 

Sinds die oprichting heeft S.P.O.C. een duidelijke groei doorgemaakt.

 

 

Momenteel zijn er bijvoorbeeld langdurige samenwerkingsverbanden met de topsportschool van Antwerpen, het Leonardo Lyceum Topsport (sinds 2001), de Vlaamse Atletiek Liga (sinds 2005), Badminton Vlaanderen (sinds 2005), de Antwerpse topzwemclub BRABO (sinds 2005) en S.P.O.R.T.S. van het UZA (sinds 2007). Eerder werd er ook al samengewerkt met de Vlaamse Basketballiga (202-2006), de Vlaamse Taekwondo Bond (2006-2011) en de Vlaamse Handbal Vereniging (2002-2013).

 

Verder staat de begeleiding van individuele atleten centraal, van recreant tot Olympiër en van amateur tot prof en in een verscheidenheid van sporttakken, zoals atletiek, golf, judo, kleiduifschieten, motorcross, paardrijden, tennis, wielrennen…

 

Ook lezingen en workshops hebben hun plaats binnen S.P.O.C. en worden gegeven op vraag van clubs, federaties en onderwijsinstellingen voor atleten, trainers, studenten… Lezingen voor ouders verdienen een aparte vermelding, want hierin wordt natuurlijk verder gebouwd op het boek “Help, mijn kind sport”.

 

 

Om sportpsychologie als vakgebied verder uit te bouwen, werd en wordt er vanuit S.P.O.C. ook geïnvesteerd in verschillende netwerken: European Network of Young Specialists in Sport Psychology (penningmeester, 2007-2009), Vlaamse Vereniging voor SportPsychologie (secretaris, 2007-2013) en BLOSO Expertenplatform Sportpsychologie (2007-heden). Sinds 2012 neemt S.P.O.C. ook de coördinatie op zich van de permanente vorming met getuigschrift praktijkgerichte sportpsychologie, een opleiding van de KU Leuven.

 

 

top

 

 

 

 

 

 

Contact webmaster