Introductie

 

 

Sportpsychologie
Definitie &
Doel

Vier mythes

Werkwijze

 

 

S.P.O.C.
De geschiedenis
Wie is wie?
Aanbod
Contact

 

 

Literatuur

 

 

Links


 

 

! NIEUW !

 

 

Klik hier voor meer info

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitie & Doel

 

 

 

Sporten is een fysieke bezigheid, dat staat buiten kijf. Toch krijgen de mentale aspecten bij sportieve (top)prestaties steeds meer aandacht. Zinnen zoals 'Het hoofd zat goed, maar de benen wilden niet mee' of 'Ze lieten het hoofd hangen en hebben de match uit handen gegeven' zijn slechts twee van de vele uitspraken die in interviews te horen zijn en die de impact van het psychologische op de prestatie illustreren.

 

Het is dan ook niet te verwonderen dat steeds meer atleten en trainers beroep doen op een sportpsycholoog of een 'mental coach'. Toch bestaat hierover nog steeds heel wat onduidelijkheid. Zo wordt mentale training soms verkeerdelijk voorgesteld als een 'mentaal wondermiddel', de oplossing voor elk probleem. Niets is echter minder waar: voordat de vruchten van een mentale training geplukt kunnen worden, moet er heel wat geoefend worden. En zelfs dan blijft elke atleet grenzen hebben...

 

Mentale training is dus zeker geen garantie voor het behalen van medailles op wereldkampioenschappen of Olympische Spelen - mocht dat wel zo zijn, dan waren alle sportpsychologen topatleten! Het omgekeerde is echter wel waar: elke topatleet heeft heel wat mentale training doorgemaakt. Misschien niet altijd bewust, en vaak zonder te beseffen dat wat hij / zij doet onder de noemer 'mentale training' valt, maar het is onmogelijk om het maximum uit jezelf te halen als alle radertjes in de machine niet perfect in elkaar passen. En het mentale is daar zeker een van: doorzettingsvermogen, omgaan met stress, concentratie, goede communicatie met de coach en ploeggenoten... één voor één essentiële vaardigheden.

 

Het doel van mentale training kan dan ook het best omschreven worden als:

 

 

Atleten (en begeleiders) de nodige mentale vaardigheden aanleren

en ondersteuning bieden zodat zij optimaal kunnen presteren

 

 

Zoals deze definitie al aangeeft, kunnen er twee grote lijnen onderscheiden worden in de mentale begeleiding. Vooreerst is er de 'preventieve' lijn: bepaalde mentale vaardigheden zoals relaxatie, controle van je eigen gedachten, volgehouden concentratie, visualisatie...  worden aangeleerd en getraind zodat de sportieve uitvoering geoptimaliseerd kan worden. Soms is het ook nodig stappen te ondernemen om problemen in een latere fase te voorkomen. Zo zal een jonge beloftevolle atleet die heel sterk gestuurd wordt vanuit zijn / haar omgeving, de zelfstandigheid moeten ontwikkelen om later alleen naar internationale wedstrijden te vertrekken. Daarnaast is het soms ook nodig om ondersteuning te bieden, de eerder 'curatieve' lijn. Aan de top geraken is een lange en vaak moeizame weg: soms gaat het minder goed, om welke reden dan ook, een ernstige blessure brengt heel de planning in de war... dan kan extra ondersteuning helpen om terug de eigen weg te vinden en voort te gaan. Tenslotte wil ik nog eens benadrukken dat mentale training tot doel heeft dat de atleet zijn / haar  potentieel volledig kan gebruiken en dus optimaal zal presteren binnen zijn / haar mogelijkheden.

 

top

 

 

 

Inleiding - Definitie & Doel - Vier mythes - Werkwijze

 

 

 

 

 

 

Contact webmaster