Introductie

 

 

Sportpsychologie
Definitie &
Doel

Vier mythes

Werkwijze

 

 

S.P.O.C.
De geschiedenis
Wie is wie?
Aanbod
Contact

 

 

Literatuur

 

 

Links


 

 

! NIEUW !

 

 

Klik hier voor meer info

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier mythes rond sportpsychologie

 

 

 

Sportpsychologie wordt vaak nog raar bekeken, zowel binnen als buiten de sportwereld. Hoewel psychologen steeds meer erkenning krijgen binnen de gezondheidszorg, is het duidelijk dat sportpsychologie nog vaak een grote onbekende is.

Deze site tracht een beeld te geven van wat sportpsychologie zoal te bieden heeft. Maar eerst moeten enkele mythes weerlegd worden:

 

 

 

"Sportpsychologie, dat is enkel voor gekken"

"Sportpsychologie = psychologie = psychiatrie = gek", de ervaring leert dat dit een beeld is dat bij velen leeft over sportpsychologie. Er zijn inderdaad takken binnen de psychologie en de psychiatrie die zich specifiek richten op de begeleiding van personen met psychische problemen, maar de sportpsycholoog beweegt zich niet op dit terrein: hij / zij heeft andere doelstellingen: het aanleren en verbeteren van de mentale vaardigheden die nodig zijn om een optimale prestatie neer te zetten. 

De praktijk leert dat het beeld dat atleten hebben van sportpsychologie aangepast wordt, als ze op een ongeforceerde manier kunnen kennismaken met de voordelen die zij eruit kunnen halen. Om de eerste drempel te verlagen, wordt vaak het woord sportpsycholoog vervangen door mentale trainer. In het verdere verloop van deze tekst worden deze woorden als synoniem gebruikt.

 

 

"Enkel zwakkelingen hebben sportpsychologen nodig"

Sport, en zeker topsport, is een harde wereld, waarin doorbijten en voor jezelf opkomen hoog in het vaandel gedragen worden. Hulp vragen op mentaal vlak wordt vaak gezien als het toegeven van zwakte, van een tekortkomen. Hier kunnen echter (minstens) twee bedenkingen bij geformuleerd worden.

Eerst en vooral wordt met deze boodschap vergeten dat elke atleet, op welk niveau dan ook, in zijn sport continu gebruik maakt van een aantal mentale vaardigheden: motivatie, concentratie, leren van nieuwe technieken of tactieken, .... Hoewel het niet altijd opvalt is het mentale intens verweven met elk aspect van een sportieve prestatie. Elke atleet is ook mentaal aan het trainen, elke trainer is ook een mentale trainer. En sportpsychologen helpen dit mentale aspect te optimaliseren, ook bij toppers.

Ten tweede heeft iedereen op een bepaald moment wel eens behoefte aan steun. Meestal kan die gevonden worden bij familie, vrienden, trainer, ... en dan werken zij als vrijwillige mentale begeleider. Maar soms is er iets meer nodig, en dan kan een professionele mentale begeleider van pas komen.

 

 

"Enkel echte toppers hebben baat bij mentale begeleiding"

Hoewel exact het tegenovergestelde als de voorgaande mythe, is ook deze uitspraak niet correct.

Mentale begeleiders richten zich op het aanleren en perfectioneren van mentale vaardigheden zodat het potentieel maximaal tot zijn recht kan komen. Met andere woorden, mentale training geeft de mogelijkheid om je persoonlijke top te bereiken ongeacht of je nu ambities koestert om de (inter)nationale top te halen, of jij je gewoon aangenaam wilt bezighouden als recreant.

Zelfs niet-sporters kunnen baat hebben bij mentale training. Zo heeft een groot deel van de mentale vaardigheden die belangrijk zijn binnen een sportieve prestatie een analoog op andere levensvlakken, zoals studie of werk. Denk maar aan concentratie, leren omgaan met spanning,  zichzelf motiveren, en ....

 

 

"Sportpsychologie is gebaseerd op magie, op bijgeloof"

Sorry, sportpsychologen hebben geen toverstokjes of drankjes waarmee je elke vaardigheid direct perfect beheerst. De omschrijving 'mentale trainer' geeft het al duidelijk aan: mentale vaardigheden moeten getraind worden, net zoals fysieke conditie, techniek, .... Verwacht geen wonderen, of onmiddellijke oplossingen.

Atleten over hete kolen laten lopen, wierook, ... dat is geen sportpsychologie. Deze en andere dingen kunnen wel gebruikt worden als techniek om iets aan te leren, maar als een duidelijk doel bij deze activiteiten ontbreekt moeten toch ernstige vragen gesteld worden bij het gebruik ervan.

Sportpsychologie is een wetenschap gebaseerd op de ervaring van vele topatleten. Welke mentale vaardigheden hebben en gebruiken zij? Op welke wijze kunnen deze geperfectioneerd worden? En hoe kunnen deze aangeleerd worden aan anderen? Het is op deze drie vragen dat de sportpsychologie een antwoord wilt geven..

 

top

 

 

 

Inleiding - Definitie & Doel - Vier mythes - Werkwijze

 

 

 

 

 

 

Contact webmaster