Introductie

 

 

Sportpsychologie
Definitie &
Doel

Vier mythes

Werkwijze

 

 

S.P.O.C.
De geschiedenis
Wie is wie?
Aanbod
Contact

 

 

Literatuur

 

 

Links


 

 

! NIEUW !

 

 

Klik hier voor meer info

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze individuele begeleiding

 

 

 

Het spreekt voor zich dat elke mentale trainer een eigen manier van werken heeft. Het is dus zeker niet de bedoeling hier voor alle sportpsychologen te spreken. Het schema (fig.1) dat ik hier voorstel is datgene dat ik volg in mijn werk met atleten, zonder te pretenderen dat dit de enige of de ideale methode is. De grote lijnen zullen waarschijnlijk herkenbaar zijn in de werkwijze van mijn collega's, maar u vraagt best altijd naar hun eigen werkwijze.

 

 

 

Fig.1: Schematisch overzicht werkwijze

 

 

 

 

Elke mentale begeleiding van een atleet start bij het opmaken van een mentaal profiel (MPO). Dit betekent dat ik samen met de atleet zijn / haar sterke punten en werkpunten op mentaal vlak in kaart breng. Hiervoor is natuurlijk heel wat informatie nodig, welke meestal in drie stappen verzameld wordt.

  1. Een gesprek met de atleet vormt het startpunt; uiteindelijk is de atleet de grootste expert in zichzelf. Soms kan een bijkomend gesprek met de trainer, de ouders, of andere belangrijke personen plaatsvinden om ook van hen informatie te verzamelen.

  2. Eventueel kunnen enkele psychologische vragenlijsten en tests afgenomen worden om nog meer informatie te verzamelen, bijvoorbeeld over persoonlijkheid in het algemeen, motivatiestijlen, stress en stresshantering...

  3. Tenslotte kan het nuttig zijn dat ik de atleet bezig zie op het terrein, bijvoorbeeld tijdens trainingen of wedstrijden.

Afhankelijk van de vraag van de atleet en de mogelijkheden binnen de begeleiding zal beslist worden welke stappen al dan niet genomen worden. Wel heb ik ondervonden dat een uitgebreid profiel erg nuttig blijft, zelfs indien de hulpvraag in eerste instantie eenvoudig en beperkt lijkt.

 

 

Op basis van de verzamelde informatie en het  daaruit gedestilleerde overzicht van werkpunten en sterke punten, kan dan een mentaal trainingsadvies (MTA) gegeven worden.

  1. In eerste instantie is dit gericht naar de atleet: deze krijgt dan advies over de mentale vaardigheden die hij / zij (nog) moet aanleren of bijschaven en over de onderwerpen die hij / zij in het oog moet houden om op langere termijn problemen te vermijden. Indien nodig zal de atleet ook aangeraden worden om extra ondersteuning te zoeken om de bestaande problemen het hoofd te bieden.

  2. Daarnaast kan ook advies gegeven worden aan de coach van de desbetreffende atleet over de aangewezen benadering om het maximum uit deze atleet te halen. 'Coach' dient hier wel opgevat te worden als de volledige sportieve omkadering: de trainers (techniek, tactiek, fysiek), maar ook de dokter, de kinesist, de diŽtist...

  3. Tenslotte kan het ook nuttig zijn om de mensen in de omgeving van de atleet advies te geven. Zeker ouders van jonge atleten hebben vaak vragen rond de houding die zij moeten aannemen om hun kind optimaal te steunen, zonder druk te zetten.

 

Afhankelijk van dit advies doe ik dan een aanbod voor de elementen die ik zelf kan opvolgen of geef ik een verwijzing naar een collega indien ik de begeleiding niet zelf kan opnemen.

Het blijft natuurlijk altijd de keuze van de atleet om hier al dan niet op in te gaan.

 

 

Indien we besluiten tot een verdere samenwerking, zal ik altijd proberen het aantal contactmomenten zo laag mogelijk te houden. Veel atleten hebben immers reeds een erg drukke agenda, en plaats vinden voor nog een wekelijkse trainingssessie is meestal niet zo vanzelfsprekend. Tijdens deze gesprekken gaan we samen op zoek naar oplossingen die de atleet kan gebruiken om beter te gaan functioneren. De voorstellen die hieruit komen, moet de atleet dan in de praktijk gaan uitproberen. Daarom probeer ik in de mate van het mogelijke te werken met 'huiswerk': op het einde van een gesprek spreken we in overleg af wat de atleet in de komende periode zal uitproberen (het is reeds gezegd: mentale training vraagt oefening), en op welk moment we terug bijeen komen om de ervaringen te bespreken en de training waar nodig bij te sturen. Soms vraag ik ook om mij tussentijds via e-mail op de hoogte te houden.

 

top

 

 

 

Inleiding - Definitie & Doel - Vier mythes - Werkwijze

 

 

 

 

 

 

Contact webmaster